Cementiranje, nitriranje, karbonitriranje

Cementiranje, nitriranje, karbonitriranje

Za cementacijo, nitriranje, karbonitriranje in kaljenje v našem podjetju uporabljamo Ipsen tunelske peči.
Dimenzije: 900 X 620 X 450mm, teža šarže 400kg.

ipsenCEMENTACIJA je utrjevanje površine jekla z ogljikom pri visoki temperaturi.

NITRIRANJE je termokemična obdelava jekla. Z njo obogatimo površino jekla z dušikom. Glavni namen nitriranja je povečati trdoto površine. S tem postanejo jekla bolj odporna proti obrabi, močno pa se jim poveča tudi nihajna (dinamična) trdnost. Najboljši učinek dosežemo s posebnimi jekli za nitriranje, ki vsebuje Mo, Al in V. Večini jekel se poveča tudi korozijska odpornost, izjema so nerjavna jekla.

KARBONITRIRANJE je postopek pri katerem se izdelek istočasno nitrira in cementira. Žarenje poteka pri temperaturah 700 do 800°C v sredstvih, ki vsebujejo ogljik in dušik. To so lahko plini (NH3 + CO) ali kopeli cianidnih, kloridnih in karbonatnih soleh. Po žarenju izdelke zakalimo enako, kot pri cementiranju. Dosežki karbonitriranja so odvisni od temperature. Pri višjih temperaturah (800 do 830°C) je cementiranje bolj intenzivno. Pri nižjih temperaturah (700 do 800°C) je nitriranje bolj izrazito, zato je dosežena trdota večja, globina utrjevanja pa manjša. V drugem primeru se kaljenje izvrši pri nižjih temperaturah in v milejših hladilnih sredstvih